• 2017 Hyundai Sonata Hybrid Sedan SE Front-wheel Drive